HUSPOL group
HUSPOL group s.r.o.
bezpečnostní a vzdělávací agentura
kynologické centrum

Rekvalifikace

Chov a výcvik psů - trenér

Předpokládáný termín zahájení září/říjen 2016 (přesné datum bude upřesněno).

  1. Popis kurzu
  2. Způsob a průběh vzdělávání
  3. Obsah studia
  4. Ke stažení - přihláška

Akreditovaný rekvalifikační program (MŠMT)

Rekvalifikační kurz je akreditovaný Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy dle zákona č. 435/2004 Sb. v rozsahu 64 hodin teoretické výuky a 50 hodin praktické výuky.

Kurz je určen pro zájemce z řad široké veřejnosti, jež chtějí získat základní znalosti z oboru kynologie, chovu a výcviku psů. Po ukončení kurzu má absolvent základní znalosti a dovednosti v oboru morfologie, etologie zvířat, teorie a metodiky výcviku, kynologie a naučí se aplikovat tyto obory do praxe. Kurz je zaměřen na získávání takových schopností člověka, které umožňují efektivně pracovat se zvířaty a s lidmi, kteří aktivně pracují se zvířaty - psy. Absolventi se mohou uplatnit jako vedoucí výcviku v psích školách, výcvikáři v kynologických organizacích a bezpečnostních složkách, aj.

Způsob a průběh vzdělávání

Teoretická část výuky bude probíhat formou víkendového studia (so+ne), kdy se bude jednat o 4 víkendová setkání.

Praktická část výuky v rozsahu 50 hodin bude zaměřena na výuku základních metod jednotlivých cviků a ovladatelnosti psa.


Obsah studia

  • 1 semestr,
  • víkendová forma studia (sobota, popř. i neděle),
  • v českém, nebo slovenském jazyce,
  • místo konání: HUSPOL group s.r.o., Rybářská 381, Hranice IV Drahotuše (mapa).

Kurz bude zakončen závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška se skládá z ústní a praktické části.

Absolventům kurzu bude po úspěšném ukončení vzdělávacího programu vydáno „Osvědčení o rekvalifikaci“ s celostátní platností.

Cena: 14.500

Ke stažení


HUSPOL group
HUSPOL group s.r.o.
Rybářská 381
Hranice IV -Drahotuše 753 61
+420 736 477 718
info@huspol.cz