HUSPOL group
HUSPOL group s.r.o.
bezpečnostní a vzdělávací agentura
kynologické centrum

Rekvalifikační kurzy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo společnosti HUSPOL group, s.r.o., do 12.01.2019 akreditaci na rekvalifikační vzdělávací program Chov a výcvik psů-trenér. Úspěšní absolventi vzdělávacího programu získají Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.

Rádi by jste získali profesní kvalifikaci, ale jste evidováni na Úřadu práce?
Úřad práce hradí náklady rekvalifikace (kurzovné) za uchazeče nebo zájemce o zaměstnání pokud je na rekvalifikaci doporučí a uzavře s nimi, ještě před zahájením rekvalifikačního kurzu, písemnou dohodu o rekvalifikaci. V tomto případě můžete kurz absolvovat zdarma. Informace pro zvolené rekvalifikace (uchazeče a zájemnce evidované na Úřad práce) naleznete zde: https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha/rekvalifikace.


Pro více informací nás můžete kontaktovat na emailu skoleni@huspol.cz nebo na telefonu +420 730 514 738.


Přehled nabízených rekvalifikačních kurzů

Chov a výcvik psů - trenér

Kurz je určen pro zájemce z řad široké veřejnosti, jež chtějí získat základní znalosti z oboru kynologie, chovu a výcviku psů. Akreditovaný rekvalifikační program (MŠMT) .

Předpokládáný termín zahájení září/říjen 2016 (přesné datum bude upřesněno)

Všeobecné studijní podmínky jsou k náhledu ve společnosti HUSPOL group s.r.o.


HUSPOL group
HUSPOL group s.r.o.
Rybářská 381
Hranice IV -Drahotuše 753 61
+420 736 477 718
info@huspol.cz