HUSPOL group
HUSPOL group s.r.o.
bezpečnostní a vzdělávací agentura
kynologické centrum

Profesní vzdělávací programy

SPECIALISTA CHOVU A VÝCVIKU ZVÍŘAT – psi

Právě probíhá kurz.

  1. Master in animal breading and Training - MABT
  2. Způsob a průběh vzdělávání
  3. Obsah studia
  4. Ke stažení - přihláška

Master in animal breading and Training - MABT

Vzdělávací program Specialista chovu a výcviku zvířat (Master in animal breading and Training - MABT) je určen všem, kteří se profesně věnují výcviku zvířat (např. psovodi Horské služby, psovodi soukromých bezpečnostních agentur, psovodi specialisté, cvičitelé zvířat v Nadačních organizacích podporujících postižené spoluobčany, chovatelé zvířat, pracovníci v útulcích pro opuštěná zvířata, pracovníci v záchranných stanicích pro divoká zvířata, trenéři zvířat v cirkusech, zoologických zahradách, zábavních parcích aj.), psovodům Policie, Celní správy, Vězeňské služby, Městské policie.

Profesní vzdělávání je zaměřeno na získávání takových schopností člověka, které umožňují efektivně pracovat se zvířaty.

Způsob a průběh vzdělávání

Výuka studenta v teoreticko-praktických modulech bude názorně demonstrována a prakticky prováděna na zvířatech v majetku společnosti HUSPOL group s.r.o., která bude vyučovat teoreticko-praktický výcvik zvířete. S těmito zvířaty bude také prováděna praktická část zkoušky.

Vzhledem k tomu, že v ČR jsou v největší míře zastoupeni majitelé psů (46% domácností) a profesionálové, kteří využívají výjimečné vlastnosti psa ve své profesi – bude studium zaměřeno především na výcvik psů.

Majitelé psů a profesionální kynologové se mohou praktické části studia zúčastňovat se svým psem. S ním také budou skládat závěrečnou zkoušku z praktických dovedností.

Lektorský tým je složen z vysoce kvalifikovaných, vysokoškolských pedagogů s dlouholetými zkušenostmi ve výuce i profesionálů s praktickými zkušenostmi ve výcviku zvířat – osobností, vlastnících mezinárodní licenci pro vzdělávání kynologů, veterinárních pracovníků, vědeckých pracovníků v oboru etologie, významných chovatelů, profesionálů služební kynologie.

Obsah studia

  • dva semestry,
  • forma studia (pátek nebo sobota, popř. i neděle),
  • v českém, nebo slovenském jazyce (možno i v anglickém jazyce, či jiném - dle dohody),
  • distanční studium, každý modul minimálně jeden den - 8 hodinové tematické setkání,
  • výuka modulů bude probíhat v učebnách, v tréninkových prostorech a na cvičištích,
  • místo konání: HUSPOL GROUP s.r.o., Rybářská 381, Hranice IV Drahotuše (mapa).

Profesní vzdělávání program - SPECIALISTA CHOVU A VÝCVIKU ZVÍŘAT – psi (Master in animal breading and training - MABT) bude zakončen závěrečnou zkouškou a závěrečnou prací. Závěrečná zkouška se skládá z ústní a praktické části.

Účastník tohoto programu obdrží Diplom a za jménem titul ,,MABT.“

Cena: 25.500

Ke stažení


HUSPOL group
HUSPOL group s.r.o.
Rybářská 381
Hranice IV -Drahotuše 753 61
+420 736 477 718
info@huspol.cz