HUSPOL group
HUSPOL group s.r.o.
bezpečnostní a vzdělávací agentura
kynologické centrum

Kynologicko-animoterapeutická konference

Do 15. ledna 2017 přijímáme přihlášky na příspěvky do konference

 1. Termíny
 2. Organizační složení
 3. Harmonogram konference
 4. Soubory ke stažení

Termíny

 • 15. ledna 2017 - konec registrace příspěvků a přednášejících
 • 31. ledna 2017 - konec přijímání obsahu příspěvků
 • 11. února 2017 - konání konference

Přihlášky příspěvků zasílejte nejpozději do 15. ledna 2017 na email adresu m.hejdis@gmail.com
Příspěvky zasílejte nejpozději do 31. ledna 2017 na email adresu m.hejdis@gmail.com
Konferenční poplatek pro přednášející: 300 Kč, 15 EUR – poplatek zahrnuje náklady na organizaci a sborník z konference

Vědecký výbor konference

 • doc. PhDr. Felix Černoch, CSc.
 • PaedDr. Milan Hejdiš, Ph.D.
 • doc. Ing. Petr Řezáč, CSc.
 • doc. Dr. Ing. Zdeněk Havlíček
 • Bc. Pavel Polián

Organizační výbor konference

 • Bc. Pavel Polián
 • Mgr. Hana Poliánová
 • Mgr. Alica Hejdišová
 • Ing. Petr Sláma, Ph.D.
 • Bc. Petr Polián

Plenární část konference

Otevření konference: doc. PhDr. Felix Černoch,CSc. rektor Akademie HUSPOL
PaedDr. Milan Hejdiš, PhD. prorektor Akademie HUSPOL
Odborné přednášky: Ing. Jiří Rulc Ministerstvo vnitra ČR
doc. Ing. Petr Řezáč, CSc. Mendelova univerzita v Brně

Harmonogram konference

Konference je rozdělena do 3 částí:

 1. Kynologická část
 2. Animoterapeutická část
 3. Management kynologického výcviku
Detailní rozpis přednášek a časový harmonogram bude upřesněn po ukončení registrace přednášejících.

Cena: Zdarma

Ke stažení


HUSPOL group
HUSPOL group s.r.o.
Rybářská 381
Hranice IV -Drahotuše 753 61
+420 736 477 718
info@huspol.cz